Stora Journalist Spelet – Utvik i Publicistklubbens årsbok 2005.
----------------------------------------------------------------------------------------------