SÖDRA SIDAN. Illustration på temat Bredängs- och Mälarhöjdsungdomar: Varför möttes vi inte tidigare?

SITUATION STHLM. Illustration till artikel om att det finns bidrag att söka,
men att det är svårt att hitta dom.