Stockholm / UNG08 /2005
36 sidor tabloid. Producerad på 24 timmar.